مواد آزمون FCE / Listening

فصل 2 از 1

Listening

قسمت لیسنینگ آزمون FCE چهار بخش بوده و شامل سی سوال است؛ مدت زمان پاسخگویی به سوالات 40 دقیقه خواهد بود. هر بخش از لیسنینگ، دو بار برای شما پخش می‌شود. هر سوال یک نمره دارد. قبل از پاسخ به هر قسمت، حتما بایستی توضیحات مربوط به آن قسمت را مطالعه کنید. هم چنین، قبل از پخش فایل صوتی، این فرصت به شما داده می‌شود تا نگاهی به سوالات بیندازید که باید حتما این کار را انجام دهید چون در روند پاسخگویی شما به سوالات تاثیر مثبتی دارد. دستورات مربوط به هر قسمت، هم در فایل صوتی پخش می‌شود و هم در برگه سوال نوشته شده است. توصیه می‌شود داوطلبین پاسخ‌ها را ابتدا در برگه سوال وارد کنند. در انتهای لیسنینگ، پنج دقیقه به شما زمان داده می‌شود تا جواب‌ها را در پاسخ‌نامه وارد کنید.

قسمت اول:

در این بخش، شما به هشت مکالمه کوتاه که هر کدام حدود سی ثانیه است گوش می‌دهید. موضوعات در هر قسمت، متفاوت و جدا از یکدیگر است. از هر مکالمه، یک سوال با سه گزینه به شما داده می‌شود.

 

Fce Listening Part One 1 4
Fce Listening Part One 5 8

 

 

 

قسمت دوم:

در این قسمت، شما به یک فایل صوتی که حدودا سه دقیقه طول می‌کشد گوش می‌کنید. سوالات این قسمت از نوع  gapped sentences  می‌باشد. ده جمله وجود دارد که قسمت‌هایی از آنها حذف شده است و شما باید با دو یا سه کلمه ( در صورت سوال به تعداد لغات اشاره می‌شود) جملات را کامل کنید. توجه به جزئیات در این قسمت اهمیت زیادی دارد.

 

 

Fce Listening Part 2

 

قسمت سوم:

در این قسمت، پنج گوینده هر کدام حدودا سی ثانیه درباره یک موضوع واحد صحبت می‌کنند، یعنی بر خلاف قسمت اول، موضوع صحبت گوینده‌ها یکی است. سپس، شش گزینه که عموما دیدگاه گویندگان درباره آن موضوع است به شما داده می‌شود که طبیعتا یکی از آنها اضافی است. شما باید گزینه مربوط به هر گوینده را با آن مطابقت دهید.

 

Fce Listening Part 3

 

 

قسمت چهارم:

این قسمت معمولا گفت‌و‌گویی بین دو نفر یا افراد بیشتری است و حدودا سه دقیقه زمان می‌برد. شما باید به هفت سوال تستی سه گزینه ای پاسخ دهید.

 

 

Fce Listening Part Four

 

Fce Listening Part Four 29 30