ماموریت ما

 

ما معتقدیم که پتانسیل نهفته عظیمی در جامعه بشری وجود دارد. ما ماموریت خود را آن قرارداه ایم که با بهینه سازی و افزایش سرعت جریان اطلاعات، محصولات و خدمات در جامعه، این پتانسیل را آزاد کنیم. به عقیده ما این یکی از موثرترین روش‌ها برای حل مشکلات عمده‌ای است که بشریت با آن رو در رو است.

محصولات ما جمع آوری و گسترش محتوا و اطلاعات در جامعه را ساده و تسریع می کند.

با استفاده از اینفودنیز کاربرها می‌ توانند به سریع‌ترین روش ممکن به دانش جامعه دسترسی پیدا کنند و یا افرادی را در جامعه بیابند که آن‌ها را در مسیر زندگی و برای پیشبرد اهدافشان راهنمایی کنند.

به عنوان قسمت تکمیل کننده این تعامل، شرکت ها و تولید کنندگان محتوا نیز می‌توانند محتوا و اطلاعات  خود را به نحوی که به سادگی قابل استفاده مخاطب هدف می‌باشد تهیه و عرضه کنند.