مقدمه

 

Reading A Book In Class 506173212 589c849f5f9b58819cda36ba

 

تصور کنید بدون اینکه امتحان تعیین سطحی بدهید وارد یک کلاس انگلیسی می‌شوید. استاد در حال صحبت کردن است  و شما چیزی از حرفای او نمی‌فهمید. حتی وقتی سوالی از شما می‌شود ممکن است دست و پا شکسته چیزی متوجه شوید اما توانایی پاسخ به آن ندارید. اگر قرار هست تمرینی انجام دهید به مشکل می‌خورید چون اطلاعات زبانی شما در سطح کلاسی که در آن قرار دارید نیست. نهایت اینکه شما هیچ بهره‌ای از کلاس نمی‌برید چون عملا چیزی متوجه نمی‌شوید.

این‌جاست که به اهمیت آزمون تعیین سطح پی می‌برید. خیلی از افراد بر این باورند که این آزمون، تنها بهانه‌ای است برای تامین نیاز مالی موسسات؛ اما کسانی که تجربه حضور در کلاسی را دارند که هیچ چیز از کلاس متوجه نمی‌شوند و اصلا در جریان فرآیند آموزشی که در کلاس اتفاق می‌افتد نیستند به خوبی اهمیت آزمون تعیین سطح را درک می‌کنند.
عکس این قضیه نیز می‌تواند اتفاق بیفتند. ممکن است شما بدون آزمون تعیین سطح وارد کلاس زبانی شوید که صرفا هم سن و سال‌های شما در آن حضور دارند. اکثر مطالبی که در کلاس گفته می‌شود برای شما تکراری است و شما چیز جدیدی یاد نمی‌گیرید. کلاس در این حالت برای شما بسیار خسته کننده می‌شود.

بنابراین، هیچ گاه فردی که اصول علمی آموزش زبان را زیربنای کار خود قرار داده است بدون تعیین سطح دانش و مهارت‌های زبانی، وارد فرآیند آموزش نمی‌شود.

از طرفی هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که سطح دقیق مهارت‌های زبانی خود را می‌داند؛ اگر هم شناختی باشد این شناخت نسبی و حسی بوده و نمی‌توان به آن اتکا کرد.

اگر در سطحی فراتر و بین المللی به موضوع تعیین سطح نگاه کنیم متوجه می شویم که مراکز علمی و دانشگاهی معتبر در سراسر دنیا یک حد و مرزی را برای سطح زبان قابل قبول برای پذیرش مهاجران تعیین می کنند. اما سوال این جاست که واقعا چگونه و بر اساس چه معیاری سطح زبان افراد را می‌توان سنجید.