ویژگی‌های اینفوپک در اینفودنیز

مناسب جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات و محتوا بصورت آنلاین، اشتراک گذاری کنترل شده، کلاس‌های آنلاین و بلاگ.

چند نمونه از اینفوپک‌های پرمخاطب

ویژگی‌های محصول پروسه

مناسب کارهای مرحله‌محور، پروسه‌های قانونی داخلی و خارجی، دوره آموزشی، پروژه‌های فردی و گروهی، برنامه‌ریزی و پیگیری کارها.

پیدا کردن و ارتباط اعضا با هم بر اساس پروسه مشترک ، بر اساس مرحله و یا فعالیت مربوطه جهت همفکری یا درخواست یاری

ایجاد پروسه

پرمخاطب‌ترین مطالب